Egon Clausen: Jeg er et træ

Egon Clausen: Jeg er et træEgon Clausen:
Jeg er et træ

Udgivet: 2019
ISBN: 978-87-7528-938-5
Antal sider: 96
Pris: 200


Vestjyske Danmarksbilleder

I Egon Clausens tekster og tegninger fra Vestjylland smelter øst og vest sammen i en kærlighedserklæring til Danmark som et land, vi er fælles om.

Her er sansemættede skildringer af land og by. Her får landskaberne lyd og farve, og her beskrives fjorde, ådale, marker, gårde og huse på en måde, så man kan mærke, at han har været der – og holder af det.