Egon Clausen: Jeg er et træ

Egon Clausen: Jeg er et træEgon Clausen:
Jeg er et træ

Udgivet: 2019
ISBN: 978-87-7528-938-5
Antal sider: 96
Pris: 200


Vestjyske Danmarksbilleder

I Egon Clausens tekster og tegninger fra Vestjylland smelter øst og vest sammen i en kærlighedserklæring til Danmark som et land, vi er fælles om.

Her er sansemættede skildringer af land og by. Her får landskaberne lyd og farve, og her beskrives fjorde, ådale, marker, gårde og huse på en måde, så man kan mærke, at han har været der – og holder af det.


”Egon Clausen formulerer sig med slagkraft. Det, der først og fremmest gør indtryk, er dog den dybeste tone i samlingen – dens udtryk for selvbesindelse og rodfæstethed.”

“Illustrationerne er mere end almindeligt gode.”
Claus Grymer Kristeligt Dagblad.

“Selvom du siger, at du er et træ, bliver jeg bestemt ikke træt af at læse dig”
Knud Sørensen, Mors

”Jeg er et træ fortæller vestjyske danmarksbilleder i både ord og akvareller. For 49 år siden debuterede Egon Clausen med digtsamlingen Tilnærmelser (Gyldendal, 1968), og de to bøger er på en vis måde spejlinger af hinanden: en faktisk og mental rejse fra Hemmet Sogn til Hovedstaden og nu – et levet liv senere – retur. Det, der er påfaldende, er Egon Clausens evne til at forene de to verdner i en kærlighed til Danmark – ikke en nationalromantisk, tilbageskuende kærlighed, men en søgende vandring der peger forlæns ind i både fortid, nutid og fremtid.”
Jens Raahauge i Den2radio.dk

Lyt til en samtale mellem Egon Clausen og Jens Raahauge i Den2radio. Klik og lyt: http://den2radio.dk/udsendelser/kaerlighed-til-danmark/