NYE UDGIVELSER af John Søndergaard Andersen og Lena Krogh Bertram

John Søndergaard Andersen: To års karantæne
John Søndergaard Andersen: To års karantæne

I 70’ernes Grønland skal to vidt forskellige kulturer forsøge at leve sammen på trods af markant forskellige forudsætninger og værdier.
Den miljømæssige og arktiske konflikt ulmer allerede på dette tidspunkt som en del af en kold krig mellem stormagter.
Teenageren Bjarne rives ud af sit trygge miljø i den danske provins og flytter til Grønland. Hans tilværelse ændres radikalt fra første dag, og vold, druk, pædofili, død og barsk natur er pludselig en integreret del af livet.
Grænseoverskridende hændelser og dybe relationer udvikler og former ham i en verden, hvortil han ankommer som usikker 14-årig, men forlader som ung mand på 16 år.


To års karantæne

Bogen koster 295,00 kr. inkl. moms, 320 sider. To års karantæne udkommer den 1. oktober 2019.
ISBN 978-87-7528-956-1


Lena Krogh Bertram: GUL
Lena Krogh Bertram: GUL

GUL er digte med stemninger, situationer, registreringer, beskrivelser af livet og tilværelsen, men også digte med følelsesmæssig intensitet omkring tab, smerte og ’facetter i gråt’. Der er digte med det eksistentielle som udgangspunkt, men også digte med hverdagssituationer, som vi alle kender dem – antydet eller mere beskrevet.


GUL

Bogen koster 160,00 kr. inkl. moms, 80 sider med farvetryk. GUL udkommer den 4. oktober 2019.
ISBN 978-87-7528-951-6

Ny udgivelse: Hanne Hansen: Dansk cyklus

Hanne Hansen: Dansk cyklus
Hanne Hansen: Dansk cyklus

Hanne Hansen har udgivet seks haikusamlinger på dansk og tre på engelsk.
Desuden er hun medforfatter til to vejledninger i at skrive haiku.
Hun har undervist både børn og voksne i at skrive digtformen.

To gange har Hanne Hansen været på studieophold i Japan.
Hun er formand for Dansk Forfatterforenings haikugruppe.

Nyd årstidernes skiften i Dansk Cyklus, som de præsenteres i haiku, minihaiku og haibun.

bader
i søvand
koldt


Dansk Cyklus
Bogen koster 150 kr. inkl. moms, 104 sider + omslag og udkommer den 5. september 2019.
Omslagsfotos: Arne Fribo
ISBN 978-87-7528-948-6

Ny udgivelse: Per Vadmand: Elefanterne

Per Vadmand: Elefanterne
Per Vadmand: Elefanterne

Per Vadmands nye roman ”ELEFANTERNE – en krønike” er historien om fem studenter, der har bestået Filosofikum på Københavns universitet i 1967 og beslutter at mødes en gang om måneden til en elefantøl på kælderbeværtningen ”Det lille Apotek”, deraf bogens titel.
På ægte krønikevis følges disse fem personer deres partnere og efterhånden børn i periodiske nedslag gennem årene frem til årtusindskiftet 1999/2000, hvor broderskabet opløses på dramatisk vis. Bogen skildrer, hvordan de supplerer og støtter hinanden ud fra deres vidt forskellige sociale og intellektuelle forudsætninger – men også hvor de kommer til kort, fordi de i afgørende situationer ikke evner at gribe dem, der falder.


Forlagsredaktøren skriver: ”Manus er velskrevet med godt greb om det talte sprog i de mange replikker, hvor netop de tidstypiske vendinger fra de forskellige år er godt ramt … det er lykkedes fint med de antydningsvise sproglige individualiseringer i hovedkarakterernes replikker”.


Per Vadmand debuterede i 2003 med den anmelderroste Bag Døren, fulgt af bl.a. Manden der skrev breve 2005 og Tigerens Smil 2014.

NY UDGIVELSE – Ida Hamre: Naturhistorier

Ida Hamre: Naturhistorier
Ida Hamre: Naturhistorier
Digtsamlingen tematiserer menneskets vækst, forfald, kærlighedslængsel og sansning af omgivelserne – herunder på én gang groteske og tankevækkende stemninger fra drøm og hverdagsliv.
Indholdet bevæger sig, mellem det humoristiskironiske og det alvorligt-fortvivlede, som til tider brydes af vilde, surrealistiske indslag.

Forlagets konsulent (Flemming Madsen Poulsen) skriver bl.a. i sin udtalelse:
“Digtene er “troværdige”, forstået på den måde, at man bag eller mellem ordene aner et menneske som har noget på hjerte, og som er opsat på at jeg som læser skal forstå det. Det lykkes i høj grad”.

Bogen er inddelt i 6 afsnit som følges op af abstrakte kultegninger af grafikeren Lars Mikkes: Love stories, Naturhistorier, Tidslommer, Fortumlede forhold, Opsange, Rejsedrift

NY UDGIVELSE – Torben Olesen: Alt er nyt igen

Torben Olesen: Alt er nyt igen
Torben Olesen: Alt er nyt igen

Udgangspunktet er noget af det værst tænkelige, som vi kan komme ud for: at vi bliver truet på vores liv. I dette tilfælde bliver forfatteren ramt af en blodprop i hjertet, oplevelsen sætter en masse tanker i gang, og teksterne er skrevet ud fra den eftertanke, der rumsterer i hovedet i tiden efter. Der er konkrete overvejelser over liv og død, afvekslende med tilbageblik og kik til den kommende tid.
– Flemming M. Poulsen
Udkommer 25. april 2019.

Nye udgivelse – Anne Klein: Spejlvendt

Anne Klein: Spejlvendt
Anne Klein:
Spejlvendt

Hovedpersonerne befinder sig ofte det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og flere
af novellerne giver hovedpersonerne anledning til både eftertænksomhed og indsigt.

”Jeg stikker min knyttede hånd i lommen på min nye havfruetrøje, som min mor lige har strikket til mig, fordi hun mener, at jeg vil se lidt slankere ud i den. Det er en af den slags store trøjer, som man nærmest forsvinder i, så efter hånden følger hele armen hurtigt med nedad, men stadig uden, at jeg er nået ned til bunden af lommen. Nysgerrigt stikker jeg hele hovedet ned i lommen. Der er en duft af løv og lavendel, og jeg lukker øjnene for at skærpe mine sanser. Jeg virrer let med hovedet og får på den måde skruet mig endnu længere ned i lommen. Et øjeblik holder jeg vejret. Som en søløve glider min krop elegant videre ned i den rummelige lomme, og fødderne giver et sidste lille svirp fra sig, inden jeg er på vej ned mod dybet.”

Spejlvendt udkommer 29. marts 2019.

Nye udgivelser på Attika

Thomas Uhre Fenger: PåskemorgenThomas Uhre Fenger:
Påskemorgen

Påskemorgen rummer 10 korte fortællinger. Der er den relation mellem fortællingerne, at de udspiller sig den samme påskemorgen med forskellige personer i hovedrollen og i forskellige miljøer. Og således, at personer og handlinger fletter sig ind i hinanden og skaber en større fortælling. Død og liv spiller en gennemgående rolle – ligesom i påskens drama.

”Jeg har glædet mig over dit kompositionsprincip, hvor den samme centrale begivenhed bliver set fra forskellige synsvinkler og personer. Det fungerer rigtig godt. Dine direkte og især indirekte beskrivelser af de forskellige personer er yderst overbevisende og yderst troværdige”. (fra konsulentudtalelsen)

Påskemorgen – 10 fortællinger udkommer 21.marts 2019.


Jytte Lund Larsen: Tangoliv Jytte Lund Larsen:
Tangoliv

34 digte er skrevet i Buenos Aires om argentinsk tango. Det er tangoens otte grundtrin, der bestemmer strukturen, da hver strofe har otte verselinjer. Digtene har forskellig længde fra to og op til seks strofer, hvilket giver flow og musikalitet i digtene.

Men tangoen som dans er ikke hele temaet, da man også kan kalde tangoen en livsform eller en livsinspiration. Der er stemninger fra en café, fra La Boca og dansesituationer med en tangolærer, Spillet mellem en fører og en følger beskriver det maskuline og feminine spil i dansen, og der er henvisninger til tangomiljøet i Danmark også.

I digtet Freestyle beskrives, at man sagtens kan danse tango med en rullestol som partner. Andre eksempler på titler beskriver stemninger og situationer: Overflødighedshorn, Underdanighed, Dansetrafik og Ned i benene.

Udtalelse fra den litterære konsulent: Der er både situationer, stemninger og sansninger, der præger digtene i samlingen, men det hele holdes i en forholdsvis stram metrik, der holder sammen på det hele. Der er smukke og kontrastfyldte stemninger, der drejes rundt i en række sproglige vendinger – ofte med spanske ord og konkrete stedsbetegnelser som ’Luna Lila’, hvilket er med til at udvide læserens billedopfattelse.