Thomas Uhre Fenger: Påskemorgen

Thomas Uhre Fenger: PåskemorgenThomas Uhre Fenger:
Påskemorgen

Udgivet: 2019
ISBN: 978-87-7528-9370
Antal sider: 70
Pris: 150


Påskemorgen rummer 10 korte fortællinger. Der er den relation mellem fortællingerne, at de udspiller sig den samme påskemorgen med forskellige personer i hovedrollen og i forskellige miljøer. Og således, at personer og handlinger fletter sig ind i hinanden og skaber en større fortælling. Død og liv spiller en gennemgående rolle – ligesom i påskens drama.
”Jeg har glædet mig over dit kompositionsprincip, hvor den samme centrale begivenhed bliver set fra forskellige synsvinkler og personer. Det fungerer rigtig godt. Dine direkte og især indirekte beskrivelser af de forskellige personer er yderst overbevisende og yderst troværdige”. (fra konsulentudtalelsen)


Thomas Uhre Fenger er 71 år og cand. theol. Han er forhenværende folkekirkepræst i Danmark samt sømandspræst i Japan og Belgien. Han bor på kattegatøen Endelave.
Forfatteren har tidligere fået udgivet: Efterårsgensyn (2004), Flakkerliv (2007), Med dal og bakker fagre (2009), Græsk lykke (2013) og Åbnes når jeg dør (2016).