Ny udgivelse: Henrik Hansen: De frigjorte

Henrik Hansen: De frigjorte
Henrik Hansen: De frigjorte

Romanen De Frigjorte, sigter bl.a. til det opbrud i livsformerne, der finder sted såvel ude som hjemme i løbet af 1950erne og 1960erne. På blot 20 år afløses efterkrigstidens knaphedssamfund med dets statiske normer og fastlåste klassestrukturer af højkonjunktur og et velfærdssamfund, som i stort og småt – øget fritid, nye forbrugsmuligheder, nye medier og kulturformer og en stærkt ekspanderende uddannelsessektor – kom til at betyde nye muligheder og en frigørelse fra gængse normer og livsmønstre, ikke mindst for de store generationer, der fulgte efter krigen.

Bogen følger hovedpersonen, Jørgen, som en ud af de mange fra denne generation fra barndommen i et børnerigt og broget middelklasse- og arbejderkvarter i Århus, gennem folkeskoletiden, gymnasiet og videre til universitetet.

Jørgens udvikling spejler samtidig noget typisk for tiden, hvor mange i denne generation kommer fra små kår, men frigør sig herfra gennem deres uddannelse.

Og så er der byen. Den er på en måde den anden hovedperson. Bybilledet forandrer sig. Det gamle Århus er på retur, det lades læseren ikke i tvivl om.

Og musikken, som bliver en vigtig del af samtidens ungdomskultur. Tidens typiske schlagere, rock- og beatmusik akkompagnerer hovedpersonens erfaringer, hvori naturligt indgår indenrigs- og udenrigspolitiske milepæle, hans oplevelser af forskellige arbejdspladser, af kollegielivet, kollektiv, blomsterbørn og studenteroprør – på godt og ondt. Det hele skildret med lune og satire.


De frigjorte

Bogen er på 506 sider og koster 339 kr. inkl. moms. De frigjorte udkommer den 13. juni.
ISBN 978-87-94227-74-2

Ny udgivelse: Hanne Wendelboe og Elizabeth Stokkebye: Elmer

Hanne Wendelboe og Elizabeth Stokkebye: Elmer
Hanne Wendelboe og Elizabeth Stokkebye: Elmer

– For størst af alt er kærligheden

ELMER – en klassisk børnebog

ELMER – en klassisk børnebog

Den klassiske engelske børnebog The Velveteen Rabbit af Margery Williams Bianco er oversat til dansk og har fået titlen Elmer – For størst af alt er kærligheden.

Bogen er oversat af Hanne Wendelboe, og illustreret af Elizabeth Stokkebye.

Den originale engelske version blev udgivet i 1922 og blev med det samme en klassiker i den engelsksprogede verden.

Teksten er opdateret, og bogen er rigt farveillustreret med collagebilleder.

Elmer er en fortælling om en tøjkanin, der bliver virkelig ved at blive elsket.

“Hvad betyder virkelig?” spurgte Elmer. “Det er noget, som sker med en.
Hvis et barn elsker dig i lang, lang tid, ikke bare som noget at lege med,
men rigtigt elsker dig, så bliver du virkelig,” sagde Legehesten.


Elmer

Bogen er på 49 sider og koster 200 kr. inkl. moms. Elmer udkommer den 27. maj.
ISBN 978-87-94227-75-9

Ny udgivelse: Jakob Brønnum: Tidsforskydninger

Jakob Brønnum: Tidsforskydninger
Jakob Brønnum: Tidsforskydninger

Tidsforskydninger er Jakob Brønnums 21. digtsamling og den anden på Forfatterforlaget Attika.

Det er den første bog, hvor Jakob Brønnum arbejder med erindringsfragmenter. De næsten 100 korte digte driver alle på momenter i tilværelsen, hvor tiden har forskudt vores billede af de hændelser og det levede liv, vi bærer med os. Læseren vil selv gå i gang med egne erindringsbilleder, når man møder landskaber, genstande, stemninger, man husker, men ikke har tænkt på længe.

Tidsforskydninger har omslag af og er forsynet med en håndfuld smukke skitser af Edward Weie.


Tidsforskydninger

Bogen er på 102 sider og koster 179 kr. inkl. moms. Tidsforskydninger udkommer den 23. maj.
ISBN 978-87-94227-78-0

Ny udgivelse: Mette Kappel: BARNEBILLEDER

Mette Kappel: BARNEBILLEDER
Mette Kappel: BARNEBILLEDER

I 1985 udkom PARADIS – 10 fortællinger af Mette Kappel. På bogens forside havde hun tegnet en hinkerude, som fortælleren, et barnejeg, hopper igennem, mens det undersøger verden.

I kølvandet på PARADIS opstod der nye tekster, men hvor tanken bag PARADIS var at samle individet, søger BARNEBILLEDER at besvare det spørgsmål, der herefter opstod: Hvad var der inde i det?

BARNEBILLEDER består af 24 digte, der giver et tilbageblik på forfatterens barndom i Sønderborg og på Als i slutningen af 1950’erne. Det er barnejeg’et, der ser og oplever de forskellige situationer og stemninger, sådan som de huskes af det voksne jeg. Betydningsfulde oplevelser fra en tidlig tid, hvor en række erfaringer blev gjort første gang. Digterens fødested.


BARNEBILLEDER

Bogen er på 134 sider og koster 195 kr. inkl. moms. BARNEBILLEDER udkommer den 23. maj.
ISBN 978-87-94227-72-8

Ny udgivelse: Jesper Frederiksen: Stilheden synger

Jesper Frederiksen: Stilheden synger
Jesper Frederiksen: Stilheden synger

Denne digtsamling handler om mange forskellige emner. Der er fire hovedgrupper af digte.

Den første består mest af glade forårsdigte. Den anden gruppe står i skærende kontrast hertil, da digtene handler om en person i krise. Tredje gruppe, som er den største, udgøres af kærlighedsdigte, hvor digterens homoseksualitet kommer tydeligt til udtryk.

Den sidste gruppe er digte om forskellige emner bl.a. er der tre digte, som handler om vinter.


Stilheden synger

Bogen er på 56 sider og koster 150 kr. inkl. moms. Stilheden synger udkom den 27. april.
ISBN 978-87-94227-73-5

Ny udgivelse: Arne Ziebell Olsen: Drengen, der vidste for meget

Arne Ziebell Olsen: Drengen, der vidste for meget
Arne Ziebell Olsen: Drengen, der vidste for meget

Lucas er fem år og oplever/ser/drømmer situationer, mens disse sker eller lige før de sker.
Han bliver voldsomt påvirket af oplevelserne. Forældrene er ulykkelige og aner ikke, hvordan de skal hjælpe ham. Pædagogerne i børnehaven og specialkonsulenter i kommunen står også magtesløse. Først da børnepsykiateren Alice Kristoffersen kommer til, begynder der at ske en forandringen.

Parallelt med Lucas’ oplevelser, fortælles om dramatiske begivenheder, hvor unge kvinder bliver overfaldet og/eller antastet af en mand. Elementer fra disse handlingsforløb ’slår ned’ i Lucas.
Noget gruopvækkende er på vej og det bliver et kapløb med tiden …

Gradvist kædes to forløb sammen, dels gennem en stor politiaktion og dels gennem Lucas’ behandling hos børnepsykiateren. Hvordan skal det dog ende … uden at Lucas kommer noget til?


Drengen, der vidste for meget

Bogen er på 122 sider og koster 195 kr. inkl. moms. Drengen, der vidste for meget udkommer den 18. april.
ISBN 978-87-94227-66-7

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære Attika-forfatter

Hermed indkaldes til Foreningen Forfatterforlaget Attika’s 50. generalforsamling
Lørdag d. 20. april 2024 kl. 14.00* i Forlagets lokale
c/o Werks Grafiske Hus A/S, Bjødstrupvej 4, 8270 Højbjerg.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere
 2. Beretning ved forlægger Allan Werk
 3. Årsregnskabet for 2022/2023 ved Regnskabsfører Carl Otto Christiansen
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelse og suppleanter:
  På valg til bestyrelsen er: Steen Andersen og Flemming Madsen Poulsen
  Suppleant: Søren Skogstad Nielsen
 6. Valg af kritisk revisor:
  På valg er: Søren K. Lauritsen
 7. Eventuelt

HUSK at tilmelde dig til generalforsamlingen senest d. 16. april på attika@attika.dk eller på tlf. 2099 1059.

* Generalforsamlingen afsluttes med en rundtur i virksomheden, hvor der er mulighed for at se, hvorledes forlagets bøger produceres.

Med venlig hilsen

Allan Werk
Forlægger

Ny udgivelse: Carsten Ulendorf: Syv år i sjælens fodspor

Carsten Ulendorf: Syv år i sjælens fodspor
Carsten Ulendorf: Syv år i sjælens fodspor

Carsten Ulendorf har til dato udgivet otte odehæfter, to odesamlinger og en roman, men den nye bog, “Syv år i sjælens fodspor”, er den første, der udkommer på Forfatterforlaget Attika.”

“Syv år i sjælens fodspor” er beretningen om den rejse, der begyndte, da Carsten Ulendorf fyldte 65 år og med noget vemod kom til at kigge tilbage på et liv uden den store mening. Han følte, at han var i gang med at spilde livet, og begyndte at lede efter sin livsopgave.

Da den ikke lige dukkede op af sig selv, begyndte han at skrive for at blive klogere på sig selv og på livet … det er nu blevet til 150 oder og flere af disse indgår i den nye bog.

“Jeg har ikke opskriften på et lykkeligt liv,” siger Carsten Ulendorf. “Men jeg kan fortælle om mine oplevelser på min syv år lange spirituelle rejse, og så må det være op til den enkelte at lade sig inspirere til at gøre noget ved sin livssituation.”


Syv år i sjælens fodspor

Bogen er på 308 sider og koster 315 kr. inkl. moms. Syv år i sjælens fodspor udkommer den 18. marts.
ISBN 978-87-94227-71-1

Ny udgivelse: Marianne Kristensen: Stier

Marianne Kristensen: Stier
Marianne Kristensen: Stier

Digtsamlingen fortæller om en kvinde på vej ind i de ældres rækker.
Æblerne triller på cykelstierne, som fører gennem forstadens historier, barndommens landskab og livets omskiftelser, mens døden er nærværende og alle relationer ændrer sig.
I ”Afsted” lyder det:

Nogle letter som ørne
I dunkle aftenstunder
nogle som sommerfugle
fra vejkantens blomster
nogle ror glade bort
i små brune både
på åer i enge

Fortælleren får svært ved at orientere sig, ”hvor er vejen, og hvor går den hen?” spørger hun.
I ”Markvej” hedder det:

/og følte mig frem
med hænderne i hjulsporet
en overskyet aften


Stier

Bogen er på 41 sider og koster 120 kr. inkl. moms. Stier udkommer den 15. marts.
ISBN 978-87-94227-55-1