Fordele ved Attika

Attika er et lille kvalitetsforlag, så når dit manuskript bliver antaget hos os, bliver du en del af et fællesskab, der brænder for kunstnerisk og/eller litterær kvalitet. Vi ønsker, at bogverdenen i Danmark stadig skal præges af kvalitet, mangfoldighed og alsidighed, og vi synes, at vi er med til at sikre, at ytringsfriheden ikke indskrænkes til læserbrevsindlæg og bestsellere.

Hvad får du hos Attika?

 • Danmarks bedste bogrettigheder og den højeste udbetaling til dig efter salg af din bog. Husk: rettighederne er din ENESTE kapital.
  • I flere år har tilbagebetalingen ligget på ca. 35% af bogprisen excl. moms. Normalen hos andre forlag ligger på 10-15% excl. moms.
  • Du ejer rettighederne 100% over din udgivelse fra dag 1. Det vil sige, at du ejer alle papir-, digitale- og udlandsrettigheder og skal ikke, som på andre forlag, vente 2 år for at overtage dine rettigheder eller måske endda i nogle tilfælde helt afgive dine rettigheder.
 • Fordi vi er et lille forlag og har en meget anderledes ejerstruktur end på andre forlag, får du store frihedsgrader. Du bestemmer selv under hele udgivelsesprocessen. Normalen hos andre forlag er, at du som regel ikke altid har medbestemmelse på nedenstående:
  • Udgivelsestiming
  • Omslagslayout og bagsidetekst
  • Hvor meget du vil profileres og hvordan
  • Lanceringen af bogen
 • Attikas forlægger og andre på forlaget modtager intet vederlag eller honorar for deres arbejde. Hvilket nedsætter omkostningerne betydeligt.
 • Attika har intet stort fint domicil i København, Aarhus eller Odense, ingen firmabiler, bonusordninger, pensionsordninger, kantiner eller frugtordninger.
 • Du får altid professionel erfaren rådgivning og vejledning. Alle i redaktionen er selv forfattere, har udgivet på store og mindre forlag – og på Attika, og har skrevet i mange år og i forskellige genrer.
 • Over halvdelen af Attikas forfattere er organiseret i Dansk Forfatterforening og en håndfuld i Danske Skønlitterære Forfattere. Det siger noget om engagement og seriøsitet, litterært og kulturpolitisk. Flere af forfatterne har gennem årene beklædt væsentlige tillidsposter i de respektive foreninger. De har dog aldrig ønsket at træde frem som en samlet ’Attika-gruppe’, men har derimod deltaget aktivt i foreningernes liv og ledelse.
 • Alt der foretages i Attika er transparent og åbent, så du kan følge fx økonomi, organisation og bestyrelsesarbejdet i forlaget, såvel som din egen udgivelsesøkonomi og -proces.
 • Du har mulighed for at få indflydelse på forfatterforlaget Attika, fordi Attika som en andelsforening er baseret på, at den enkelte forfatter med sin udgivelse er på lige fod med andre forfattere og dermed aktive medejere af Attika. Du har selvfølgelig ingen indflydelse på om din eventuelle næste bog bliver antaget, men kan deltage i generalforsamlinger og har stemmeret og dermed mulighed for at præge og udvikle Attika som forlag.