økonomi

Det er ikke dyrt at få udgivet en bog på Forfatterforlaget Attika, men det kræver, at en af vore konsulenter læser manuskriptet igennem og via et responsum beslutter, om bogen – kvalitetsmæssigt – kan udgives på forlaget. Konsulenten vil ofte komme med kommentarer, der er med til at højne manuskriptets kvalitet.

Forfatteren betaler alle omkostninger vedr. trykning, layout, grafisk arbejde, teknisk korrektur mv.

En typisk Attika udgivelse koster mellem 5.500 og 12.000 kr. plus moms.

Beløbet dækker rådgivning, tilrettelæggelse, layout, opsætning af indmad og omslag, korrektur, tryk og færdiggørelse af bøgerne.

Bogens oplag besluttes i samråd med Forlæggeren. Inkl. i oplaget skal der tages hensyn til anmeldereksemplarer, frieksemplarer til relevante personer med interesse i bogen emne, samt 5 eksemplarer til medlemmerne af forlagets bestyrelse.

Efterfølgende vil moms vedr. trykning blive refunderet gennem forlagets afregning med forfatteren. Momsen afregnes, når det fulde beløb for produktionen af bøgerne er betalt.

Afregning til den enkelte forfatter
Der afregnes (som udgangspunkt) fire gange årligt til den enkelte forfatter. Dette sker i forbindelse med den generelle momsafregning og selve afregningen modtages ca. 6 uger efter et kvartals afslutning.

Omkostninger for forfatteren ved salg af bøger
2.000,00 kr. – omfatter lagerføring de første 12 måneder samt opsætning/klargøring af bogen til salg via forlagets e-handelsside. Inkl. er også at bogen registreres, således den kan købes af biblioteker, boghandlere og private i hele landet. Efter ca. 12 måneder tages bogen ud af lageret og restoplaget returneres til forfatter. Forlaget beholder ca. 10 bøger til salg i årene fremover.

10% af salget afregnes til Attika.

De 2.000 kr. og 10% af salget er med til at finansierer de faste og fællesomkostninger, der er nødvendige for at holde forlaget i drift inkl. lokaleleje.

Sælger den enkelte forfatter bøger ifm. med foredragsaftenen m.m. er det vigtigt, at der meldes tilbage til forlaget, hvor mange bøger, der er solgt.

Forfatter betaler til administration m.m. 15,00 kr. pr. ekspederet bog.

Generelt ydes der 35 % boghandlerrabat og forfatteren betaler fragt til boghandlerne. Fragt ved øvrige bestillinger faktureres direkte til køberne.

Forfatteren betaler øvrige forsendelser fra forlaget f.eks. hjemtagelse af restlager, fremsendelse fra forlaget af anmeldereksemplarer mv.

Forlaget er behjælpelig med udformning af pressemeddelelse og indsendelse af anmeldereksemplarer og indsender automatisk bogen til Dansk Bogfortegnelse med henblik på registrering og en lektørudtalelse. En lektørudtalelse har stor betydning for bibliotekernes titel- og bogindkøb.