Knud Eyvin Bugge [Forfatter]

Knud Eyvin Bugge

Knud Eyvin Bugge


Biografi

f. 1928

E. Bugge forfatterskab tager udgangspunkt i hans store indsats indenfor forskning og undervisning vedrørende pædagogik og kirkehistorie, og især arbejdet med og formidlingen af mange aspekter af N F S Grundvigs værker og ideer.

E. Bugge er cand. theol., 1954, Dr. theol. 1965, tidligere afdelingsleder i kristendomskundskab ved Danmarks Lærerhøjskole fra 1964 og tillige professor samme sted 1981-98. Har siden 1957 undervist på blandt andet universitet og seminarium her og i udlandet.

E. Bugges forfatterskab tager sit første afsæt i disputatsen fra 1965 Skolen for livet. Studier over N F S Grundtvigs pædagogiske Tanker, forlaget Gad, og den efterfølgende udgivelseGrundtvigs skoleverden i tekster og udkast I-II, 1968, forlaget Gad.

Arbejdet med Grundtvig strækker sig fra, hvordan højskoletankerne slog rod herhjemme og i udlandet, blandt andet i Canada, Canada og Grundvig, 1997, Kroghs Forlag (engelsk oversættelse 1999), Indien og Bangladesh, og til mindre kendte sider af Grundtvigs virke som fx forholdet til slavespørgsmålet iGrundtvig og slavesagen, 2003, Aarhus Universitetsforlag.

I det hele taget har K. E. Bugge haft fokus på kulturmøder rundt omkring i verden og har fx haft en særlig interesse for at udbrede kendskabet til engelsk religions-pædagogik fx igennem udgivelserneRonald Goldmans religionspædagogik, Gyldendal, 1970, beskrivelsen af det såkaldte Lancaster-projekt i Religionspædagogiske brydninger, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1974 samt Religionsparagrafferne i den nye engelske skolelov, 1991.

Den nok mest udbredte udgivelse er Pædagogiske grundideer, Berlingske Forlag, som kom i tre udgaver, første gang i 1969. Denne bog blev i mange år en slags grundbog for mange lærerstuderende. Gennem årene har K. E. Bugge undersøgt og belyst vilkårene og udfordringerne for faget kristendomskundskab i folkeskolen, Vi har rel’gion…, 1979, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck og Vi har stadig rel’gion, 1994, Materialecentralen/Religionspædagogisk Center.

Ud over de nævnte titler har K. E. Bugge publiceret adskillige artikler og bidrag til værker og tidsskrifter i bl.a. Danmark, Norge, Canada og Indien.

E. Bugges seneste udgivelse Udsyn og indblik, 2015, er udgivet på Attika. Her demonstrerer forfatteren, hvordan man i en redegørelse kan arbejde på to måder samtidig: dels fra et begrænset udgangspunkt frem til bredere konklusioner, dels fra en bredere og almen problemstilling til en række illustrerende eksempler.

Se mere om K. E. Bugge og hans udgivelser og artikler fx i Panorama, Vol. 4, 1, side 7-13, 1992, festskrift udgivet af ISREV (International Seminar of Religious Education and Values).


Kontakt

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Kirkehistoriker/K.E._Bugge


Udgivelser