Tove Pilgaard [Forfatter]

Tove Pilgaard

Tove Pilgaard


Biografi

Sådan præsenterer forfatteren sig selv:
Mine søskende var ved at være store, da jeg blev født – jeg er en efternøler, som man kaldte det.

På den lille gård i Østjylland, hvor jeg er fra, kneb det hårdt for mine forældre at få det til at løbe rundt, især under landbrugskrisen.

Jeg var ikke særlig god i landsbyskolen. Alligevel søgte min mor, da jeg var 11 år, at få mig optaget på realskolen i Odder. At gå der som elev kunne kun lade sig gøre for mig, hvis jeg fik friplads.

Jeg kom til optagelsesprøve. Resultaterne viste, at jeg var dårlig til regning, men at genfortælling og diktat var fejlfrie. Man var lidt skeptisk på skolen, så jeg blev optaget på prøve; men ret hurtigt meddelte skolen, at jeg godt kunne få friplads.

Odder private Realskole var en fremragende skole med dygtige lærere. Elevtallet i klasserne var ikke over 15. Jeg lærte at regne, kom til at synes om matematik, og blev mere og mere interesseret i dansk-faget. Jeg læste masser af bøger, alt, knaldromaner, klassikere – Dickens var nummer ét -, jeg læste også moderne bøger. Som 14-årig optog Jacob Paludans ”Jørgen Stein” mig meget, hans sprog var så godt, fandt jeg.

Jeg cyklede gladelig de syv kilometer til skole – og retur, i al slags vejr – og med dårlige cykeldæk. Der var krig, rationering og mangel på alt.

På skolen fungerede det, til trods for at tyskerne beslaglagde den fine nye gymnastiksal og satte vagt der.

Efter realeksamen ville jeg gerne have læst videre, og skolen anbefalede det, men der var ikke råd, hverken for mig eller mine søskende.

Jeg fik plads i huset.

To år efter var jeg gravid og gift og måtte lægge alle planer om uddannelse til side. Jeg blev landhusmor på et lille sted – ganske som min mor!

Det gik ikke godt økonomisk. Jeg havde ind imellem lidt kontorarbejde, jeg havde lært maskinskrivning på aftenskole, men havde jo ingen egentlig uddannelse, så lønnen var derefter.

Efter tyve år var det blevet håbløst med de små landbrug. Min mand blev omskolet, blev teknisk assistens og fik arbejde i Tønder. Vi solgte jord og bygninger og flyttede til Tønder.

Der kunne man gå på HF enkeltfagskursus. Jeg begyndte at læse og havde ved siden af arbejde i en kantine. Jeg ville ikke have læsegæld. Vore to drenge voksede og var på vej ud af reden. Efter HF tog jeg en universitetsuddannelse. Vi blev boende i Tønder. To hele dage om ugen var jeg i Aarhus. Da jeg havde taget første del af dansk-faget, fik jeg dispensation til at undervise et aftenhold på HF – hvor jeg selv havde gået. Som cand. phil. fik jeg flere timer og droppede nu kantinearbejdet.

Rektor sagde: Hvis du gerne vil fastansættes, bliver du nødt til at tage et bifag. Det var en streg i regningen. Jeg valgte så psykologi ved Ålborg Universitet. Jeg kom der sjældent, men gennemførte studiet og blev cand. mag.

Fagkonsulenterne besluttede, at jeg skulle tage pædagogikum i Esbjerg! Da måtte jeg anskaffe en gammel bil for at nå rettidigt til Esbjerg om morgenen og rettidigt til min undervisning i Tønder om eftermiddagen. Det var op klokken fem, og det var ret hårdt. Men jeg blev fastansat.

Sideløbende med uddannelsen var jeg begyndt at skrive. Da vi boede på landet, skrev jeg sommetider artikler til blade og tidsskrifter – en enkelt novelle også. Nu skrev jeg på noget større, det tog land tid, kun i ferierne havde jeg rigtig ro. Men en dag sendte jeg et manuskript ind til et forlag, og det blev antaget. Jeg var da 52 år.

Jeg fortsatte med at skrive. Mine bøger er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof, På Ålborg Universitetsforlag, på Forfatterforlaget Attika. På Attika har jeg foreløbig fået udgivet 7 bøger, fortrinsvis romaner, men også en bog om den finsk-svenske lyriker Edith Södergrans liv og digtning. På grund af min første bog om Södergran blev jeg på et tidspunkt inviteret til Yale’s universitet i USA, hvor der blev holdt et symposium. Det drejede sig om skandinavist lyrik. Jeg holdt et lille foredrag der om Södergran. Sammen med andre indlæg blev det senere publiceret i en bog, der udkom på Lockharton Press, Edinburgh, under titlen ”Two Women Writers from Finland”.

Jeg har herudover også skrevet en bog om forskellige religionsformer i Norden fra stenalder til kristendommens indførelse. Den udkom i 2014 med titlen ”Fra modergudinde til Fadergud”.

I 2015 udkom min digtsamling ”Gro”, og året efter udkom så en revideret udgave af min debutroman ”Brudstykker af et pigeliv”. Dens titel er ”Sådan som landet lå”. Den giver efter min mening et godt tidsbillede af besættelses- og efterkrigsårene.


Udgivelser