Søren K. Lauridsen: Historien om den sibiriske nattergal

Søren K. Lauridsen: Historien om den sibiriske nattergalSøren K. Lauridsen:
Historien om den sibiriske nattergal

Udgivet: 2016
ISBN: 978-87-7528-892-2
Antal sider: 132
Pris: 220


og andre pædagogiske essays 1992 – 2010

Historien om den sibiriske nattergal og andre pædagogiske essays indeholder 19 pædagogiske tekster og en efterskrift. Teksterne rummer ikke nogen ’klassisk’ argumentation eller håndfaste former for konklusioner. De skal læses som essays med overvejelser over de konkrete temaer, således som de udfoldede sig netop på det tidspunkt, hvor de er skrevet. Derefter er det op til læseren selv at overveje udviklingen i forlængelse af tidsperspektivet! Bogen henvender sig til studerende på pædagoguddannelsen og de pædagogiske diplomuddannelser, men også til medarbejdere og ledere i daginstitutionerne og andre pædagogiske institutioner.


Søren K. Lauridsen
Rektor emeritus, forfatter. Cand.pæd. i pædagogik.
Har skrevet fagbøger om kritisk pædagogik (2011), pædagogik som viden og handling (2014) samt en bog om daginstitutionernes historie (2014).
Har udgivet 15 skønlitterære bøger, senest Fodnoter til evigheden. Digte. Attika. 2011.