Redigeret af Steen Andersen & Flemming Madsen Poulsen : Spirer

Redigeret af Steen Andersen & Flemming Madsen Poulsen : SpirerRedigeret af Steen Andersen
& Flemming Madsen Poulsen : Spirer

Udgivet: 2016
ISBN: 978-87-7528-8953
Antal sider: 212
Pris: 250


Sådan kan det blive – måske?

Da Attika blev dannet i 1971 af en kreds af forfattere, besluttede man at organisere sig i en andelsforening. Siden sidste halvdel af 1800-tallet havde andels-ideen sejret på utallige områder, så det var helt naturligt at vælge andels-formen. Her var de enkelte forfattere andelshavere, og de styrede selv forlaget gennem en valgt bestyrelse.

I dag ville man måske nok bruge betegnelsen ’indie-forlag’, hvor ’indie’ kommer af det engelske udtryk ’independent, som betyder uafhængig. Et udtryk, som blev brugt om musikere i forhold til etablerede forlag, men som nu bruges bredt om uafhængige forfattere, skribenter, forlag mv.

Trods forskellige mindre justeringer i forlagets vedtægter op gennem tiden, er det i princippet stadig de oprindelige vedtægter, der er gældende for Attika.

De første håndskrevne vedtægter findes i forlagets første forhandlingsprotokol.

Det stod hurtigt klart, at man måtte se at få et næringsbrev som forlagsboghandel, så man kunne udgive og sælge bøger ligesom alle andre aktører i branchen.

Da forlaget havde eksisteret i 10 år, besluttede man at udgive en antologi om disse 10 første år. Det blev til ”Sådan var det”, redigeret af Knud Sørensen og Hans Reusch. Den udkom i 1981.

Da forlaget i 1996 havde eksisteret i 25 år, skete det midt i overdragelsen af forlæggerposten fra Henrik Berthelsen til Flemming Madsen Poulsen. Der var ikke penge eller tid til det helt store, så der blev udgivet en yderst beskeden fortegnelse over 25 års udgivelser.

Da forlaget havde nået 30 år, var der overskud af midler og energi til at udgive en egentlig forlagsantologi. Det blev til ”Sådan er det”, som blev redigeret af Torben Juul Hansen og Flemming Madsen Poulsen.