Steen Andersen: Nye forbindelser

Steen Andersen: Nye forbindelserSteen Andersen:
Nye forbindelser

Udgivet: 2015
ISBN: 978-87-7528-8700
Antal sider: 344
Pris: 475


Pejlinger i Aksel Sandemoses forfatterskab

Aksel Sandemose er en af 1900-tallets væsentligste skandinaviske forfattere.
Hidtil har forskningen været koncentreret om romanerne, men Nye forbindelser fokuserer på genrer, der ikke har fået samme bevågenhed: Noveller, rejseartikler, selvbiografiske epistler og anmeldelser. Bogen giver et nyt signalement af forfatterskabet, og gennem analyser af Sandemoses forskellige versioner af tekster kaster den lys over hans arbejdsmetode.


Steen Andersen er født i 1946, cand.mag. i engelsk og dansk, fhv. lektor ved Køge Gymnasium. Limfjordsegnens Litteratur Samvirkes Pris 1999.