Rasmus Cederlund [forfatter]

Rasmus Cederlund

Rasmus Cederlund


Biografi

Født til søstersproget svensk, samt med et virke som trommeslager, er min auditive sensibilitet givet gode kår for det lyriske danske: Mine digte er frem for alt optaget af de sanselige parametre som rim og rytme, og det håndværksmæssige i poesien tager jeg dybt alvorligt. Men gennem min uddannelse er jeg også på venskabelig fod med de filosofiske klassikere, og på indholdssiden kan man da finde en en optagethed af især det moderne meningstab.
På Attika er min debut udkommet, RASK ANARKI; en samling historisk forankrede, umiskendeligt moderne digte. Temaerne her er vores tvivlsomt forsvarlige kultur, bevidsthedens gåde og mig selv som eksempel.


Udgivelser