Lena Krogh Bertram: Når vandet vender

Lena Krogh Bertram: Når vandet vender
Lena Krogh Bertram: Når vandet vender
Udgivet: 2022
ISBN: 978-87-94227-13-1
Antal sider: 72
Pris: 160,00 kr.


Som i forfatterens tidligere samlinger ”Gul” og ”Blå” tager digtene i denne samling udgangspunkt i korte beskrivelser af hverdagens sansninger og stemninger. Der er i denne samling en forskydning i retning af digte med udgangspunkt i naturen, havet og stranden, og det i det hele taget det at bo tæt ved havet. Der er stadig naturidyl, men der er som nævnt ovenfor også en række meget dramatiske naturdigte med et tæt symbolsprog og mange kontraster, som gør at digtene kan ’føres over’ i eksistentielle temaer omkring tilværelsens ’ulidelige lethed’.

Digtene er forholdsvis korte og bygger på etablering af en stedvis æstetisk smuk lyrik, som i de tidligere samlinger, men er her udbygget væsentligt.

Der er som tidligere en række sproglige vendinger i digtene, som udvider læserens billeddannelse og giver mulighed for symboldannelse og tolkning, og det suppleres – og kontrasteres – med en række overraskende prosadigte, som er tættere på ’virkeligheden ved havet’ og som indeholder helt nære og konkrete beskrivelser.

Det er en kvalitetsmæssig meget flot digtsamling.


Lena Krogh Bertram er født i 1943.
Uddannet socialrådgiver.
Har oversat ca. 70 bøger fra engelsk, norsk og svensk.
Har altid Fanø i hjertet.