Jan Marsfeldt: Nådigherrerne

Jan Marsfeldt: Nådigherrerne
Jan Marsfeldt: Nådigherrerne
Udgivet: 2022
ISBN: 978-87-94227-15-5
Antal sider: 208
Pris: 200,00 kr.


“Ingen vidste, hvor Nådigherrerne kom fra. Nogle mente, de altid havde levet på Jorden, men blot befundet sig i skyggerne, hvorfra de gradvist havde udviklet deres overlegne teknologi og overtaget verden. Andre mente, de kom fra havet – et andet kontinent – fra en gammel verden de havde udpint og ødelagt og derfor havde indtaget en ny de kunne undertrykke og maltraktere. Andre igen mente, at de kom fra Rummet, og det var fra en helt anden klode, de havde medtaget deres suveræne teknologi og overmagt. At de var en slags himmelske guder – eller direkte efterkommere af dem. Vi kaldte dem Nådigherrerne, fordi vi levede vores liv under deres nåde. Om vi skulle leve eller dø, lå i deres magt. Om vi skulle udføre det ene eller andet arbejde – eller blot underholde – var helt op til dem. Til deres nåde”.

Det oprindelige Ehdun-folk var blevet underlagt Nådigherrerne. Gjort til deres slaver. Dog gik der rygter om at overlevere af den mytologiske ‘Nohtarams klan’ stadig levede skjult i afsides områder af de store skove.

Tiro, der arbejder som Vogter på en fabrik, har fået nok af sin slave-tilværelse. Han ønsker et liv i frihed med det mytologiske naturfolk – hvis de eksisterer – og hvis det overhovedet er muligt at flygte. Han får uventet hjælp til sine planer af en taumaturg, der arbejder som medhjælper på et hospital samt en barnepige han nærer varme, men ulovlige, følelser for.

Følg hans kamp i forsøget på at bryde ud af systemet og oplev hvordan slavers, nådigherrers og fruers veje krydses og vikles sammen, på overraskende og dramatisk vis, i en verden præget af vold og dominans og den herskende klasses perverterede lyster og seksuelle udfoldelser. Alt sammen faktorer der komplicerer Tiros hektiske flugt betragteligt.


Nådigherrerne er Jan Marsfeldts anden roman. Fortællingen udspilles i et dystopisk science fiction-samfund, hvor vi følger Tiros kamp for at bryde ud af systemet og oplever hvordan slavers, nådigherrers og fruers veje krydses og vikles sammen, på overraskende og dramatisk vis. Alt sammen i en verden præget af vold og dominans og den herskende klasses perverterede lyster og seksuelle udfoldelser – faktorer der naturligvis komplicerer hans hektiske flugt betragteligt.