Ida Hamre: Under verden

Ida Hamre: Under verden
Ida Hamre: Under Verden
Udgivet: 2022
ISBN: 978-87-94227-22-3
Antal sider: 80
Pris: 160,00 kr.


Under Verden er digte om verden som forunderlig, fyldt med undere og anledninger til undren.
Under Verden er samtidig digte om noget nedenunder, noget mørkt, utrygt og foruroligende.

I verden findes også det bærende under verden. Det opleves sjældent rationelt, snarere gennem sansning og følelse.

Digtene antyder sansningens og det skabendes åbning mod det bærende i verden – i naturen, i kunsten, hukommelsen, hverdagen, kærligheden – i verden som helhed.

Under Verden er en digtsamling med en alvor som brydes af det surreale, af humoren – af vildskab og drøm.

tæerne svæver
hen over tegnet
mærker det
dvælende
prøver de
at huske