Susan Skovborg Roed: Karen Blixen – det ødelagte selv

Susan Skovborg Roed: Karen Blixen - det ødelagte selvSusan Skovborg Roed:
Karen Blixen – det ødelagte selv

Udgivet: 2014
ISBN: 87-7528-8489
Antal sider: 165
Pris: 225


Biografien tager sit udgangspunkt i de tab, som Karen Blixen lider, vigtigst er tabet af faderen og tabet af Afrika. Med en dybdepsykologisk tilgang til Karen Blixens liv og forfatterskab ses tabene i lyset af Jungs teori om selvet forstået som en forening af modsætninger som f.eks. sanselighed/ånd, kvinde/mand.

Tabene betyder, at denne helhed bliver brudt ned, og en fælge heraf er, at Karen Blixen i første omgang bliver narcissistisk od depressiv, senere dæmonisk.

De forskellige gennemgås ses og forstås i den nævnte forståelsesramme.

Susan Skovborg Roed (f. 1950) er mag. art. i filosofi og har undervist på Århus og Odense Universitet, Folkeuniversitetet i Århus og København – i filosofi, dybdepsykologi og litteratur. Hun har tidligere udgivet 7 dybdepsykologiske bøger samt 4 digtsamlinger.