Susan Skovborg Roed: Den hornede gud og det onde

Susan Skovborg Roed: Den hornede gud og det ondeSusan Skovborg Roed:
Den hornede gud og det onde

Udgivet: 2008
ISBN: 87-7528-695-9
Antal sider: 152
Pris: 225


Den hornede gud er de vilde dyrs herre, og den er knyttet til både frugtbarhed og død. Vi kender ham i indernes Shiva, grækernes Dionysos og Bibelens Satan og Djævelen – tre kulturer som har visse fællestræk.

De hornede guder er ikke guder for et bestemt afgrænset område, men for et meget stort område, der omfatter hele det netværk, der udgøres af seksualitet og død. De er guder for selve livet og selve døden.

I bogen berettes om de myter og kulter, som vedrører de nævnte hornede guder. Men de hornede guder sættes også ind i et aktuelt psykologisk og menneskeligt perspektiv, og her ses de i lyset af Freuds og Jungs teorier.