Søren K. Lauridsen [Forfatter]

Søren K. Lauridsen

Søren K. Lauridsen


Biografi

Søren K. Lauridsens forfatterskab viser stor spændvidde over mange forskellige genrer, der indbefatter romaner, digtsamlinger, noveller og faglitteratur samt – gennem årene – en lang række kronikker, artikler og kommentarer i flere dagblade.

Søren K. Lauridsen er rektor emeritus fra Jydsk Pædagog-Seminrium, tidligere direktør i VIA University College og oprindelig uddannet lærer med senere kandidateksamen i teoretisk pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Det er med denne baggrund, at Søren K. Lauridsen har været bidragyder såvel som selv skrevet en række fagbøger inden for pædagogik og medier med udgivelser hos blandt andet Hans Reitzels Forlag, Akademisk Forlag og Dansk Pædagogisk Forum, 1994.

I 1966 debuterede Søren K. Lauridsen i antologien ’Gruppe 66’ på forlaget Arena. Samme år modtog han Statens Kunstfonds debutantlegat.

1973 romandebuterede Søren K. Lauridsen med Sonden – en episoderoman på Attika. Og året efter udkom Et sted i reservatet – en fremtidsroman også på Attika. Romanerne kredser om eksistentielle temaer, hvor modernitetsperspektivet og menneskets identitetskrise er centrale omdrejningspunkter. Disse temaer går igen i novellesamlingen Sommer med opbrud (1976), men i de næste fem digtsamlinger er det motiver, hvor angst, skyld og flugt fra virkeligheden sættes i fokus samtidig med at Søren K. Lauridsen stiller metaspørgsmål til sit eget skrivende jeg: Hvorfor skriver jeg? Hvad vil jeg forsøge at afdække?

I forfatterens seneste tre digtsamlinger Fodnoter til evigheden (2011), Forestillingen om en stjernehimmel (2018) og Ud til Kankin (2020) er det centrale fortsat det eksistentielle møde, forestillingen om det mytologiske mødested (Kankin), eftertænksomheden og det at skrive punktnotater til øjeblikket.

Søren K. Lauridsen har de seneste år sammen med tidligere souschef Leif Vestergaard arbejdet med at skrive Jydsk Pædagog-Seminariums historie. Det er blevet til to bind: JYDSK – børnehaveseminarium, fritidspædagogseminarium, pædagogseminarium. Bind 1: 1933-93, bind 2: 1993-2007. Udgivet henholdsvis 2020 og 2022.

Søren K. Lauridsen har været med i bestyrelsen for Forfatterforlaget Attika fra 1976 til 2016 og været litterær chefkonsulent for forlaget fra 2018-2022.

Søren K. Lauridsen har været landsformand for Danske Børnefilmklubber 1985-2000, været formand for Kort- og Dokumentarfilmrådet i Det Danske Filminstitut 1997-2001, og været med til at oprette og været bestyrelsesformand for Filmmagasinet Ekko siden 1999.

Kontakt

Telefon: 4014 7500.
Mail: sklauridsen@gmail.com


Udgivelser