Søren K. Lauridsen [Forfatter]

Søren K. Lauridsen

Søren K. Lauridsen


Biografi

f. 1945

Søren K. Lauridsens forfatterskab viser stor spændvide over mange forskellige genrer, der indbefatter romaner, digtsamlinger, noveller, drama, faglitteratur samt en lang række kronikker, artikler og kommentarer i flere dagblade og aviser.

Søren K. Lauridsen er rektor emeritus fra Jydsk Pædagog-Seminarium, tidligere direktør i VIA University College og oprindelig uddannet lærer med senere kandidateksamen i teoretisk pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Det er med denne baggrund, at Søren K. Lauridsen har været bidragyder såvel som selv skrevet en række fagbøger indenfor pædagogik og medier med udgivelser blandt andet hos Hans Reitzels Forlag, Akademisk Forlag og Dansk Pædagogisk Forum.

I 1966 debuterede Søren K. Lauridsen i antologien Gruppe 66, forlaget Arena. Samme år modtog han Statens Kunstfonds debutantlegat.

I 1973 romandebuterede Søren K. Lauridsen med Sonden – en episoderoman, Attika. Og året efter udkom Et sted i reservatet – en fremtidsroman, Attika. Romanerne kredser om eksistentielle temaer, hvor modernitetsperspektivet og menneskets identitetskrise er centrale omdrejningspunkter. Disse temaer går igen i de seks digtsamlinger, hvor angst, skyld og flugt fra virkeligheden sættes i fokus samtidigt med, at Søren K. Lauridsen stiller metaspørgsmål til sit eget skrivende: Hvorfor skriver jeg? Hvad vil jeg forsøge at afdække?

Seneste digtsamling er fra 2011, Fodnoter til evigheden, Attika.

Søren K. Lauridsen har, foruden at have været medlem af bestyrelsen for Forfatterforlaget Attika siden 1976, været formand for Danske Børnefilmklubber, 1985-2000, siddet i Statens Filmcentrals bestyrelse, 1986-90, været formand for Kort- og Dokumentarfilmrådet i Det Danske Filminstitut, 1997-2001 og var i 1999 med til at oprette Filmmagasinet Ekko, som han også har været bestyrelsesformand for.


Kontakt

www.sklauridsen.dk/


Udgivelser