Hanne Hansen [forfatter]

Hanne Hansen

Hanne Hansen

Siden 1983 har jeg skrevet haiku. Sideløbende med det har jeg de sidste år skrevet haibun og minihaiku.

Haibun er en kort prosatekst belyst med haiku. Minihaiku er et digt på tre linjer, som består af 5-7-5 bogstaver.

Jeg har været så heldig at have haft to studieophold i Japan. Desuden har jeg deltaget i flere haikukonferencer i Europa. Det har givet en god baggrund for at være formand for haikugruppen i Dansk Forfatterforening. Det har også givet resultater i form af syv haikusamlinger, hvoraf de tre er på engelsk. Jeg er desuden medforfatter til to vejledninger i at skrive haiku.

Regelmæssigt bliver jeg publiceret i Haiku International Association’s, World Haiku Association’s og Megeru International Haiku Circle’s publikationer, alle tre internationale organisationer hjemmehørende i Japan.


Kontaktoplysninger

Hjemmeside: haikuhanne.com
Mail: haikuhanne@gmail.com


Udgivelser