Ida Hamre [forfatter]

Ida Hamre f. 1941.

Forsker, formidler, forfatter. Arbejdsområderne er æstetiske processer og kunstpædagogik i teori og praksis. Uddannelsesbaggrund i tekstilfag, design, billedkunst, fransk og drama. Ansættelser i lærernes uddannelse og efteruddannelse ved Københavns Dag- og Aftenseminarium, Danmarks Lærerhøjskole og Danmarks Pædagogiske Universitet. Har udgivet fagbøger og forskningslitteratur om kunstpædagogiske emner.
Ph.d. i 1994 med afhandlingen “Animationsteater som kunstart og som led i æstetisk udvikling og opdragelse”. Animationsteater er betegnelsen for en multikunstart, en teaterform midt mellem marionet- og performanceteater.

I.H. er tidligere formand for UNIMA Danmark. (”Union internationale de la Marionnette” – ældste internationale teaterforening).
Fra 1996 studier i animisme og rituelle teaterforløbere i Burkina Faso. Opholdet fører til et Danidastøttet udvekslingsprojekt med vestafrikansk kunstlærer og ungdomsgrupper om projektet ”Animationsteater og handlekompetence”.

Debuterer som lyriker i 2011 med digtsamlingen “i det fri – inspireret af klassisk japansk haikudigtning” (Forlaget Ravnerok).
I 2019 udkom “Naturhistorier – digte og afsøgninger” (Forfatterforlaget Attika)
Sideløbende forskellige bidrag til antologier, senest “Dansk Haiku og Modernisme – Haikudigtningens litteraturhistorie i Danmark (Forfatter Thorvald Bertelhelsen. Forlaget Ravnerok 2021).


Udgivelser