Ny udgivelse: Viveca Tallgren: Den usynlige hånd & andre essays

Viveca Tallgren : Den usynlige hånd & andre essays
Viveca Tallgren: Den usynlige hånd & andre essays

De 14 essays i Den usynlige hånd er fortællinger om, hvordan mennesker – på godt og ondt – reagerer på forskellige fænomener i tilværelsen.

Samlingen indledes med refleksioner om den omsiggribende fedmeepidemi. I de to essays om henholdsvis tvangsfjernelser af børn og børneopdragelse uddyber forfatteren sine synspunkter om to emner, der har været genstand for debat i medierne.

En mere personlig drejning får de to essays om hhv. Facebook og den argentinske tango. I sidstnævnte reflekterer forfatteren over den aktuelle kønskamp, og hvordan den argentinske tango kunne virke som en forenende faktor.

I samlingen indgår også en række forfatterportrætter, bl.a. om Suzanna Brøgger og den finlandssvenske poet Edith Södergran, som for nylig er udkommet i ny oversættelse på to danske forlag.

Den usynlige hånd, som også er titlen på et af bogens essays, er tematisk vidtspændende, men den bliver også et slags skjult sammenbindende led i bogen.


Den usynlige hånd & andre essays

Bogen er på 104 sider og koster 160 kr. inkl. moms. Den usynlige hånd & andre essays udkommer den 21. februar.
ISBN 978-87-94227-16-2