Ny udgivelse: Susan Skovborg Roed: Notre dame i flammer

Susan Skovborg Roed: Notre Dame i flammer
Susan Skovborg Roed: Notre Dame i flammer

– Lille krønike

Digtsamlingen / krøniken indledes med et meget smukt Edward Matchett-citat, der sammenfatter de centrale temaer i de 29 digte. Midt i store ulykker er der håb. Den store ulykke er her Notre Dame i Paris, der brænder. Det er hovedsporet. Undervejs tænker forfatteren tilbage på talrige tidligere besøg i Notre Dame, og selv om der nok ikke bliver flere besøg i kirken, så findes billedet af forskellige elementer i Notre Dame tydeligt i erindringen hos forfatteren, og hertil knyttes fremtidshåbet.

Der er også andre ulykkelige hændelser eller katastrofer som f.eks. de seneste års Covid-19, som på forskellig vis har sat sine spor, både konkret, fysisk og mentalt i det enkelte menneske og i samfundet bredt.

Branden i Notre Dame i Paris står som et voldsomt nedslag i tiden, ligesom Covid-19- pandemiens udbredelse i verden. Trods de voldsomme konsekvenser, konkret og mentalt, ser Susan Skovborg Roed lyspunkter og håb for glæden og skønheden.


Notre Dame i flammer

Bogen er på 44 sider og koster 140 kr. inkl. moms. Notre Dame i flammer udkommer den 12. januar.
ISBN 978-87-94227-37-7