Indkaldelse til Generalforsamling

Kære Attika-forfatter

Hermed indkaldes til Foreningen Forfatterforlaget Attika’s 50. generalforsamling
Lørdag d. 20. april 2024 kl. 14.00* i Forlagets lokale
c/o Werks Grafiske Hus A/S, Bjødstrupvej 4, 8270 Højbjerg.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere
 2. Beretning ved forlægger Allan Werk
 3. Årsregnskabet for 2022/2023 ved Regnskabsfører Carl Otto Christiansen
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelse og suppleanter:
  På valg til bestyrelsen er: Steen Andersen og Flemming Madsen Poulsen
  Suppleant: Søren Skogstad Nielsen
 6. Valg af kritisk revisor:
  På valg er: Søren K. Lauritsen
 7. Eventuelt

HUSK at tilmelde dig til generalforsamlingen senest d. 16. april på attika@attika.dk eller på tlf. 2099 1059.

* Generalforsamlingen afsluttes med en rundtur i virksomheden, hvor der er mulighed for at se, hvorledes forlagets bøger produceres.

Med venlig hilsen

Allan Werk
Forlægger