Ny udgivelse: Susan Skovborg Roed: Maria Magdalene

Susan Skovborg Roed: Maria Magdalene
Susan Skovborg Roed: Maria Magdalene

Maria Magdalene var måske en prostitueret, der blev helbredt af Jesus for syv onde ånder. Under alle omstændigheder var hun den første, der mødte den opstandne Jesus. Hos gnostikerne er hun Jesu partner og en af hans disciple.

I oldtiden herskede der en strid mellem Peter og Maria Magdalene, fortæller gnostikerne. Skulle kirken følge Peters vej – kirkens vej, eller skulle den følge Maria Magdalenes vej – den indre personlige vej til Gud – den kvindelige vej?

Bogen nærlæser de fire evangelier og de gnostiske skrifter, Thomasevangeliet, Maria Magdalenes evangelium og Filipsevangeliet. Endvidere inddrages Thorsens Jesusfilm, Dan Browns Da Vinci mysteriet og ”ny-gnostiske” bøger af Marianne Sorribes og Lars Muhl. Bogen forholder sig kritisk til disse bøger. Den er relevant for kønsrollerne i dag – og for forholdet mellem gnostikerne og kirken. Forfatteren slutter med et personligt efterord, hvor hun gør rede for sit eget forhold til den katolske kirke, som hun har været medlem af siden 2005.


Maria Magdalene

Bogen er på 108 sider og koster 185,00 kr. inkl. moms. Maria Magdalene udkommer den 22. oktober 2019.
ISBN 978-87-7528-952-3