Alle indlæg af wgh

Ny udgivelse: Søren Skogstad Nielsen: Bladenes passagerer I-VI

Søren Skogstad Nielsen: Bladenes passagerer I-VI
Søren Skogstad Nielsen: Bladenes passagerer I-VI

Bladenes passagerer følger syv mennesker på deres skæbnerejse.
Gennem sine ni fortællinger belyser romanen impulserne bag egoismens banale ondskab og kærlighedens uselviskhed.
Fortællingerne udfolder sig omkring det Østrig-Ungarske Dobbeltmonarki i tiden før første verdenskrig, hvor revolutionerne indenfor kunst, filosofi, videnskab og teknologi lovede en gylden fremtid for alle.
Dermed også for Vinca Eroica von Herzbach og hendes far militærattaché Gerhard von Herzbach.
For den unge jødiske cellist Lihlah Bergmann, og for bankdirektør Heinzvoll Grutschke og dennes lidt akavede dreng Hermann.
Heinzvoll prøver at hjælpe Hermann ind i Wiens elite. Han prøver også at hjælpe Lihlah frem. Gerhard prøver at fungere som far for Vinca, samt at overkomme sin komplekse barndom, og sit komplicerede forhold til sin søster Mirsa. Mens Vinca vil ud og væk, søger Hermann at overleve i bankens miljø. Men skæbnens strøm har sine egne hensigter med dem alle. Den spørger dem ikke, men hvirvler dem ind i hinanden og væk igen.
Er der større kræfter i gang? Er der en dybere mening med denne stadige vekslen mellem håb og tragedie?

»En tidlig solskinsmorgen klatrer Vinca op på sin fars overdådige mahogniskrivebord. Hun flytter omhyggeligt det store, tunge og smukt slebne krystalaskebæger hen på det grønne skriveunderlag, løfter op i sin natkjole og tisser ned i det glitrende krystal. Når hun bøjer sig og kigger ind mellem benene, kan hun se det. Tisset er pragtfuldt gult i solstrålen…«


Bladenes passagerer I-VI

Bogen er på 528 sider og koster 349,95 kr. inkl. moms. Bladenes passagerer I-VI udkommer den 16. marts.
ISBN 978-87-94227-05-6

Ny udgivelse: Joachim Lynge: RamanDutto

Joachim Lynge: RamanDutto
Joachim Lynge: RamanDutto

Sidste fredag i oktober

Romanens handling udfolder sig i tre separate historier, der alle afvikler sig på den sidste fredag i oktober i forbindelse med fænomenet ”RamanDutto”. Plottet udspiller sig i den navnløse by, der bl.a. indeholder uendelige kilometer af betonbyggeri, havecentre på størrelse med lufthavne og én særlig forlystelsespark.
Bogen udforsker hovedsageligt konflikten mellem det enkelte individs behov i kontrast til dets sociale omgangskreds eller arbejdsgiver, det tilhører. Hvilke behov bliver undertrykt, gemt væk eller hensat til fordel for gruppens bedste – og hvordan løsriver individet sig fra sin kontrakt til særlige sociale grupper, eller firmaer, velvidende omkostningen kan være høj eller ligefrem dødelig, som bogens karakterer blandt andet oplever gennem tilhørsforhold til mafia- og terroristorganisationer.
RamanDutto undersøger samtidig forholdet mellem mennesket og katastrofen. Katastrofe-begrebet forbindes ofte til tab af liv, kvæstelser og ødelæggelse af materiel. Men romanens fokus er i højere grad centreret på, hvorvidt katastrofen kan bibringe fremgang til det enkelte individ – med andre ord – kan katastrofen være midlet til at sætte individets personlige og relationelle problemer i perspektiv og dermed skabe fornyet mod til at bryde status quo?
Kan katastrofen siges at afkaste en chance for at bevise vores sande ånd, moral og handlekraft, når vi har gæld til vores samvittighed eller vores nærmeste?
Romanen RamanDutto udgør 260 sider og er skrevet til læseren, der nyder karakterdrevet drama i kombination med et besøg i en unik, rå fiktionsverden, hvor hidtil usete naturkatastrofer udløses. Tør du?

“Under nedtælling til sammenbrud af sorg over familiebrud, skyld i uagtsomt manddrab og fortabelse over at blive betragtet som et monster, bevæger aktivisten Maria, taxachaufføren Sanü og inkassatoren Rösti sig ud på hver deres job med håb om at bryde status quo.
Men da fænomenet Ramandutto på den sidste fredag i oktober udløser en hidtil uset naturkatastrofe, tvinges de tre unge mennesker til at kæmpe for selve deres eksistens. Samtidig får de chancen for at bevise deres sande moral og værdighed, før alt måske er for sent.”


RamanDutto

Bogen er på 260 sider og koster 250 kr. inkl. moms. RamanDutto udkommer den 4. marts.
ISBN 978-87-94227-17-9

Ny udgivelse: Viveca Tallgren: Den usynlige hånd & andre essays

Viveca Tallgren : Den usynlige hånd & andre essays
Viveca Tallgren: Den usynlige hånd & andre essays

De 14 essays i Den usynlige hånd er fortællinger om, hvordan mennesker – på godt og ondt – reagerer på forskellige fænomener i tilværelsen.

Samlingen indledes med refleksioner om den omsiggribende fedmeepidemi. I de to essays om henholdsvis tvangsfjernelser af børn og børneopdragelse uddyber forfatteren sine synspunkter om to emner, der har været genstand for debat i medierne.

En mere personlig drejning får de to essays om hhv. Facebook og den argentinske tango. I sidstnævnte reflekterer forfatteren over den aktuelle kønskamp, og hvordan den argentinske tango kunne virke som en forenende faktor.

I samlingen indgår også en række forfatterportrætter, bl.a. om Suzanna Brøgger og den finlandssvenske poet Edith Södergran, som for nylig er udkommet i ny oversættelse på to danske forlag.

Den usynlige hånd, som også er titlen på et af bogens essays, er tematisk vidtspændende, men den bliver også et slags skjult sammenbindende led i bogen.


Den usynlige hånd & andre essays

Bogen er på 104 sider og koster 160 kr. inkl. moms. Den usynlige hånd & andre essays udkommer den 21. februar.
ISBN 978-87-94227-16-2

Ny udgivelse: Jan Marsfeldt: Nådigherrerne

Jan Marsfeldt: Nådigherrerne
Jan Marsfeldt: Nådigherrerne

“Ingen vidste, hvor Nådigherrerne kom fra. Nogle mente, de altid havde levet på Jorden, men blot befundet sig i skyggerne, hvorfra de gradvist havde udviklet deres overlegne teknologi og overtaget verden. Andre mente, de kom fra havet – et andet kontinent – fra en gammel verden de havde udpint og ødelagt og derfor havde indtaget en ny de kunne undertrykke og maltraktere. Andre igen mente, at de kom fra Rummet, og det var fra en helt anden klode, de havde medtaget deres suveræne teknologi og overmagt. At de var en slags himmelske guder – eller direkte efterkommere af dem. Vi kaldte dem Nådigherrerne, fordi vi levede vores liv under deres nåde. Om vi skulle leve eller dø, lå i deres magt. Om vi skulle udføre det ene eller andet arbejde – eller blot underholde – var helt op til dem. Til deres nåde”.

Det oprindelige Ehdun-folk var blevet underlagt Nådigherrerne. Gjort til deres slaver. Dog gik der rygter om at overlevere af den mytologiske ‘Nohtarams klan’ stadig levede skjult i afsides områder af de store skove.

Tiro, der arbejder som Vogter på en fabrik, har fået nok af sin slave-tilværelse. Han ønsker et liv i frihed med det mytologiske naturfolk – hvis de eksisterer – og hvis det overhovedet er muligt at flygte. Han får uventet hjælp til sine planer af en taumaturg, der arbejder som medhjælper på et hospital samt en barnepige han nærer varme, men ulovlige, følelser for.

Følg hans kamp i forsøget på at bryde ud af systemet og oplev hvordan slavers, nådigherrers og fruers veje krydses og vikles sammen, på overraskende og dramatisk vis, i en verden præget af vold og dominans og den herskende klasses perverterede lyster og seksuelle udfoldelser. Alt sammen faktorer der komplicerer Tiros hektiske flugt betragteligt.


Nådigherrerne

Bogen er på 208 sider og koster 200 kr. inkl. moms. Nådigherrerne udkommer den 28. februar.
ISBN 978-87-94227-15-5

Ny udgivelse: Virgil Bendixen: Under opsejling

Virgil Bendixen: Under opsejling
Virgil Bendixen: Under opsejling

At gribe og begribe er to helt forskellige ting. Alligevel hænger de ofte sammen.

Under opsejling handler om det, som ikke kan begribes, fortalt gennem det, som kan gribes.
De helt nære sansninger af sand under neglene, rimfrosten i græsset eller vinden, der rusker i tøjet.
Et rustent søm, som trækkes ud af en bjælke – den lyd, eller følelsen af at falde i vandet og prøve at nå bunden med fødderne og finde ud af, at der er for dybt.

I Under opsejling bliver det abstrakte taktilt, og man må på lige fod med de to brødre, som historien handler om og fortælles igennem, prøve at finde mening i den tilværelse, de er blevet sat i. Alt imens synes verden uden om dem at være i opløsning. Huset falder sammen. Træet dør. Øen borteroderes. Kursen tabes, logikken fejler, og til sidst glemmes meningen.

Romanen har en meget drømmeagtig karakter, og som det tit er i drømme, er følelserne, de vækker, ofte meget klarere, end dem vi føler, når vi er vågne.

”Morgenen er grå og fuld af erkendelser.
Ordet erkendelser er ikke et ord, jeg ofte bruger, men det er ligesom om, det alligevel er det rigtigste en morgen som denne, når man slår øjnene op og finder, at gulvet i ens hus er dækket af vand.
Ikke meget vand. Bare lige sådan en blank, dækkende flade.”


Under opsejling

Bogen er på 224 sider og koster 200 kr. inkl. moms. Under opsejling udkommer den 5. februar.
ISBN 978-87-94227-08-7

Ny udgivelse: Lena Krogh Bertram: Når vandet vender

Lena Krogh Bertram: Når vandet vender
Lena Krogh Bertram: Når vandet vender

Som i forfatterens tidligere samlinger ”Gul” og ”Blå” tager digtene i denne samling udgangspunkt i korte beskrivelser af hverdagens sansninger og stemninger. Der er i denne samling en forskydning i retning af digte med udgangspunkt i naturen, havet og stranden, og det i det hele taget det at bo tæt ved havet. Der er stadig naturidyl, men der er som nævnt ovenfor også en række meget dramatiske naturdigte med et tæt symbolsprog og mange kontraster, som gør at digtene kan ’føres over’ i eksistentielle temaer omkring tilværelsens ’ulidelige lethed’.

Digtene er forholdsvis korte og bygger på etablering af en stedvis æstetisk smuk lyrik, som i de tidligere samlinger, men er her udbygget væsentligt.

Der er som tidligere en række sproglige vendinger i digtene, som udvider læserens billeddannelse og giver mulighed for symboldannelse og tolkning, og det suppleres – og kontrasteres – med en række overraskende prosadigte, som er tættere på ’virkeligheden ved havet’ og som indeholder helt nære og konkrete beskrivelser.

Det er en kvalitetsmæssig meget flot digtsamling.


Når vandet vender

Bogen er på 72 sider og koster 160 kr. inkl. moms. Når vandet vender udkommer den 4. februar.
ISBN 978-87-94227-13-1

Ny udgivelse: Torben Olesen: Doktor Kafka formoder jeg

Torben Olesen: Doktor Kafka formoder jeg
Torben Olesen: Doktor Kafka formoder jeg

Forfatterens prolog:
Disse tekster blev oprindeligt skrevet som et teaterstykke.
Fremgangsmåden var inspireret af det fænomen, at når man belyser et punkt på en hvid væg med en farve f.eks. grøn, og derefter slukker lyset, så vil modfarven, i dette tilfælde rød, vise sig på væggen, som et efterbillede danne i selve øjet.
Forfatteren erindrede alt hvad han, i sin tidlige ungdom, havde læst af Kafka; lagde det væk og skrev teksten som en slags ”efterklang”.
Det er altså udelukkende forfatterens tekst, og den har meget lidt at gøre med Kafka ud over afsættet. Enkelte ord eller sætninger kan have sneget sig ind.
Anledningen var den situation der opstod med den verdensomspændende Corona pandemi; Pludselig gik alle mennesker med masker, når det ellers var tilladt at bevæge sig uden for døren, ingen turde længere række hinanden hånden eller i det hele taget være i nærheden af hinanden.
Verden var på ganske kort tid blevet et sted, hvor fællessang foregik i ensomhed, hvor alle kulturelle arrangementer var aflyst, ingen koncerter, ingen sportsbegivenheder med tilskuere, ingen kirkegang, ingen teaterforestillinger, alle biblioteker lukkede og låste osv.
Og når disse skriverier ikke, som det var tænkt, kunne indstuderes som teaterstykke, har forfatteren valgt at udgive dem som en prosatekst, som en U-opførsel.
Det berettes at da Picasso, ud af en cykelsadel og et cykelstyr havde lavet en skulptur, der forestillede et tyrehoved, udtalte ”Jeg håber der en dag kommer et menneske forbi og tænker; denne her skulptur kan jo blive til en cykelsadel og et cykelstyr!”
Ud fra samme tankegang vil det glæde forfatteren, hvis der en dag er et menneske der tænker; ”Denne her tekst kan jo blive til et teaterstykke”.


Doktor Kafka formoder jeg

Bogen er på 48 sider og koster 120 kr. inkl. moms. Doktor Kafka formoder jeg udkommer den 24. december.
ISBN 978-87-94227-09-4

Ny udgivelse: Jan Marsfeldt: Jeg er stadig …

Jan Marsfeldt: Jeg er stadig …
Jan Marsfeldt: Jeg er stadig …

”Et diffust lys sev ind gennem gardinets hvide lameller. Svært at afgøre, hvordan vejret egentlig var udenfor. Lyset ramte det hvide plastikkrus med rød saft, som stod på det lille bord. Mærkeligt, jeg troede egentlig man var gået bort fra en-gangs service i plast. Jeg var den eneste i rummet. Blot lød en svag støj fra noget elektronik bag mig. Jeg lå tungt i sengen og kiggede over mod den brede, gule dør. Kom der ikke snart nogen? Det sidste jeg kunne huske, var lyden af hylende sirener og mig liggende i ambulancen, der høvlede gennem gaderne for fuld udrykning”.

Han var aldrig kommet sig over sin fars død – havde altid følt, der var noget mystisk ved det hele. Moderen ville ikke tale om det. Han var lige flyttet til byen, og det nye studie på universitetet gik godt – men hans epilepsi forværredes. Han oplevede hyppigere anfald, det ene mere mærkeligt end det andet, og gradvist begyndte hans fornemmelse for virkeligheden at smuldre. Hvorfor var det, han ikke længere kunne få kontakt til sin mor og søster? Var der sket dem noget? Og hvad var det, der foregik i kælderen? Han tiltrækkes af pigen i nabolejligheden, men hvorfor er det, deres samtaler ofte drejer sig om massemordere, okkultisme og religioner fra oldtiden? Hvem er hun i virkeligheden? Hændelser fra hans fortid graves stykvis frem – men afføder kun nye spørgsmål og flere gåder. Var der begået et drab – måske endda flere? Hvad er hans egen rolle i alt det her? Følg hans rejse, når han forsøger at afdække sandheden om sin familie og sig selv.


Jeg er stadig …

Bogen er på 464 sider og koster 299 kr. inkl. moms. Jeg er stadig … udkommer den 18. oktober.
ISBN 978-87-94227-00-1

Ny udgivelse: Per Vadmand: Kriminalassistent Hørgaards hovedpine

Per Vadmand: Kriminalassistent Hørgaards hovedpine
Per Vadmand: Kriminalassistent Hørgaards hovedpine

Året er 2018. I et København, der er ved at smelte i en sommer, der slår alle rekorder både i længde og temperatur, forsøger den pensionerede kriminalassistent Hørgaard med hjælp fra en skolelærer og en yngre kollega endnu en gang at finde ud af, hvad der egentlig skete med det lig, der forsvandt under hans første sag i det lige så mærkelige år 1967, ”året før 68”, hvor nyhederne var fulde af Vietnam, Biafra, Junikrigen og Kulturrevolutionen, og hvor København havde alt for travlt med at fejre sit 800-års jubilæum til at bekymre sig om en enkelt forsvundet afrikaner.

Det er usandsynligt, at der skulle kunne dukke nye spor op efter så mange år, men det bliver hurtigt klart, at der er nogen, der absolut ikke ønsker, at der bliver rørt ved den sag.

Kriminalassistent Hørgaard har optrådt som biperson i flere af Per Vadmands romaner, men her oplever vi for første gang den noget excentriske strømer i en af hovedrollerne.


Kriminalassistent Hørgaards hovedpine

Bogen er på 384 sider og koster 325 kr. inkl. moms. Kriminalassistent Hørgaards hovedpine udkommer den 14. oktober.
ISBN 978-87-94227-07-0